Transit in de Verenigde Staten: is de ESTA verplicht?

Waarschijnlijk is het u bekend dat u een visum of een ESTA-reistoestemming nodig heeft als u een reis naar de Verenigde Staten maakt. Maar hoe zit het wanneer uw reis een andere bestemming heeft, maar er wel sprake is van een tussenstop in de Verenigde Staten? Moet u in dat geval een aanvraag indienen voor een ESTA-reisvergunning? In dit artikel kunt u dat precies uitvinden.  

Mijn ESTA-aanvraag opstellen
Beoordeling: 4.06 157 stemmen

Is het verplicht om een ESTA-vergunning aan te vragen bij een tussenstop in de Verenigde Staten?

Het antwoord op de vraag of het nodig is om een ESTA-vergunning te hebben voor een tussenlanding in de Verenigde Staten luidt natuurlijk bevestigend. Om te begrijpen waarom deze vergunning verplicht is, is het belangrijk om het verschil in te zien tussen een reis waarbij u over de VS vliegt, en een reis waarbij een landing op Amerikaanse bodem noodzakelijk is.

Dankzij visa, en sinds kort het ESTA-systeem, kunnen de Amerikaanse autoriteiten de binnenkomst en het vertrek van buitenlanders op hun grondgebied reguleren. Als uw vliegtuig of boot een tussenlanding of -stop maakt op een Amerikaanse luchthaven of in een Amerikaanse haven, wordt u, als passagier, een bezoeker, zelfs als u geen voet buiten het toestel of buiten de boot zet.

Het is dus logisch dat u voor uw reis een ESTA-reistoestemming nodig heeft.

 

Hoe kunt u een ESTA-vergunning voor een tussenlanding in de Verenigde Staten aanvragen?

De procedure voor het verkrijgen van een ESTA-vergunning in het kader van een simpele tussenstop in de Verenigde Staten is dezelfde als wanneer u een aanvraag doet voor een verblijf op Amerikaans grondgebied. U hoeft dus alleen maar een aanvraagformulier in het Nederlands - zoals het formulier dat op onze site te vinden is - op te vragen en zorgvuldig in te vullen.

Neem de tijd om elke vraag te bestuderen en zo eerlijk mogelijk te beantwoorden en houd ook uw biometrische of elektronische paspoort bij de hand. Dit moet het paspoort zijn dat u tijdens uw reis zult gebruiken.

Het enige verschil is dat u bij de vraag naar het doel van uw reis, moet vermelden dat u een tussenstop in de Verenigde Staten zult maken.

Natuurlijk moet u ook voldoen aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van de ESTA, namelijk:

  • Staatsburger zijn van een lidstaat van het ESTA-systeem.
  • Houder zijn van een elektronisch of biometrisch paspoort.
  • Niet langer dan 90 dagen in de Verenigde Staten verblijven. (Wat bij u het geval is bij een simpele tussenstop).

Als u de vragenlijst heeft ingevuld, moet u hem bevestigen, zodat hij wordt verzonden naar de Amerikaanse autoriteiten die belast zijn met het bestuderen van uw aanvraag. Daarvoor is het noodzakelijk de dossierkosten te voldoen door middel van een creditcard.

 

Binnen welke termijn ontvangt u de ESTA voor een tussenlanding in de Verenigde Staten?

De termijn voor het verkrijgen van de ESTA-vergunning voor een tussenstop in de Verenigde Staten is dezelfde als voor een gewone reis, dat wil zeggen 72 uur nadat u uw formulier heeft verzonden.

U ontvangt de goedkeuring of de weigering per e-mail op het adres dat u tijdens uw aanvraag heeft doorgegeven.

 

De ESTA-reistoestemming en de aankomst op Amerikaans grondgebied

Meestal worden personen die een ESTA-reistoestemming hebben ontvangen, direct toegelaten tot het grondgebied van de Verenigde Staten. De acceptie van deze aanvraag is echter niet een automatische garantie dat iedereen op Amerikaanse bodem wordt toegelaten.

Er moet op worden gewezen dat de ESTA-reistoestemming niet meer is dan een extra controle-instrument voor de immigratieambtenaren, om personen te identificeren die een risico vormen voor de veiligheid van het Amerikaanse grondgebied. Alleen grensbeambten op de luchthaven of in de haven waar de passagiers aankomen, hebben de bevoegdheid om passagiers toe te laten of te weigeren.

 

Informatie over het indienen van een ESTA-aanvraag en aanvraagtermijn

In principe kan de aanvraag voor de ESTA-reistoestemming op elk moment voor vertrek worden ingediend. Het Amerikaanse ministerie voor Binnenlandse Veiligheid spoort reizigers echter aan om hun aanvraag minimaal 72 uur voor vertrek in te dienen. De aanvraag kan alleen via internet worden gedaan, via websites die door de Amerikaanse autoriteiten worden geaccrediteerd. Deze procedure verloopt meestal snel.

Tijdens het invullen van de aanvraag moet informatie over de reiziger worden gegeven. Bovenaan staan de naam, geboortedatum en paspoortgegevens van de passagier. Ook moet informatie worden ingevuld over de reis, zoals de naam van de luchtvaartmaatschappij, de bestemming, het vluchtnummer, enz. Tot slot staan er in het formulier vragen die betrekking hebben op de toegangsvoorwaarden voor de Verenigde Staten: strafblad, veroordelingen en arrestaties, besmettelijke ziekten, verblijfsverbod, intrekken van het visum, enz.

 

Geldigheidsduur van de ESTA-reistoestemming

De ESTA-reistoestemming is geldig voor twee jaar. Personen die van dit elektronische systeem voor reistoestemming profiteren, kunnen dus zo vaak als ze willen naar de Verenigde Staten reizen, zonder dat ze elke keer een nieuwe toestemmingsaanvraag hoeven in te dienen, behalve als hun paspoort verloopt voordat de periode van twee jaar voorbij is die in het programma voor visumvrijstelling is bepaald.

Mijn ESTA-aanvraag opstellen