Is de ESTA-vergunning voor kinderen verplicht?

Iedereen weet dat een ESTA-vergunning verplicht is voor volwassenen die naar de Verenigde Staten willen reizen. Maar veel ouders die met het hele gezin naar deze bestemming willen reizen, vragen zich af of de verplichting om deze reistoestemming aan te vragen en te verkrijgen ook geldt voor de kinderen, dat wil zeggen voor minderjarigen jonger dan 18 jaar. Het antwoord op deze vraagt volgt hieronder. Daarnaast krijgt u nadere uitleg over de stappen die u moet nemen om geheel legaal naar de Verenigde Staten te reizen.  

Mijn ESTA-aanvraag opstellen

Moeten kinderen een aanvraag indienen voor de ESTA?

Het zal u misschien verbazen, maar kinderen, ook van hele jonge leeftijd, moeten net als volwassenen een ESTA-vergunning hebben, voordat ze richting de Verenigde Staten mogen reizen. Als u vergeet om deze aanvraag te doen, loopt u het risico dat u niet aan boord mag gaan van het vliegtuig of de boot die u naar de Verenigde Staten moet brengen.

Vanzelfsprekend geldt de verplichting voor de ESTA-vergunning ook voor simpele tussenstops of transits in de VS. Denk er dus aan om voor aanvang van uw reis alle maatregelen te nemen die nodig zijn.

 

Hoe dient u voor een kind een aanvraag voor een ESTA-reisvergunning in?

De procedure voor aanvragen van een ESTA-reistoestemming voor een minderjarige is precies dezelfde als voor een volwassene. U kunt de ESTA voor uw kinderen daarom het beste tegelijk met uw eigen ESTA aanvragen, minstens een tot twee weken voordat u vertrekt.

Ga daarvoor naar een site zoals de onze waar u een formulier voor de ESTA-aanvraag in het Nederlands aantreft. Vul eerst uw eigen formulier in en vervolgens dat van uw kinderen. Idealiter voert u deze stap tegelijkertijd uit voor alle leden van uw gezin en eventuele medereizigers. Daarvoor moet u natuurlijk de biometrische of elektrische paspoorten van elk van deze personen bij de hand hebben.

Het is namelijk sneller en eenvoudiger om de ESTA-vergunning in het kader van een groepsaanvraag te verkrijgen dan wanneer u verschillende aanvragen op verschillende momenten indient. Net als bij de normale procedure, ontvangt u de beslissing van de Amerikaanse autoriteiten die belast zijn met uw dossier per e-mail op het e-mailadres dat in het formulier vermeld staat.

De vergunning die u ontvangt, is eveneens geldig voor twee jaar, voor de toekomstige reizen naar de Verenigde Staten, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

 

Wat u moet weten over de ESTA voor kinderen:

U moet enkele belangrijke punten weten over de ESTA voor minderjarige kinderen. Het eerste punt betreft de dossierkosten. Een ESTA-vergunning voor een kind kost net als de vergunning van een volwassene geld  en het tarief voor volwassen en kinderen is hetzelfde. Daarnaast moeten kinderen die in het bezit zijn van een ESTA-vergunning een vlieg- of bootticket hebben op hun naam, of hun naam moet op het ticket van de ouders vermeld staan.

Vanzelfsprekend blijven de begeleidende ouders of volwassenen op Amerikaans grondgebied juridisch verantwoordelijk voor de kinderen. Een kind dat een ESTA-vergunning heeft ontvangen terwijl deze zijn ouders is geweigerd, heeft daarom geen toestemming om alleen naar de VS te reizen.

Mijn ESTA-aanvraag opstellen