Is het eenvoudig om de ESTA-vragenlijst in te vullen?

Heeft u vragen over uw ESTA-verklaring? Lees in onze FAQ-sectie de meestgestelde vragen van reizigers naar de Verenigde Staten en de bijbehorende antwoorden.

Mijn ESTA-aanvraag opstellen

 

Het ESTA-systeem voor reistoestemming

Het elektronische systeem voor reistoestemming ESTA is een nieuw systeem dat door de Amerikaanse regering is ingevoerd om zoveel als mogelijk te voorkomen dat personen die een risico vormen - illegale immigranten, criminelen, terroristen, enz. - het land binnenkomen. Het systeem is sinds 12 januari 2009 van kracht. Het maakt deel uit van het Visa Waiver Program dat burgers uit een dertigtal Europese landen, waaronder Nederland, en uit enkele Aziatische landen, in staat stelt om zonder visum naar de Verenigde Staten te reizen.

Het formulier moet minimaal 72 uur voorafgaand aan de reis worden ingevuld. De procedure is als volgt: via deze pagina kan het formulier online worden ingevuld, daarna moet worden betaald voor de dossierkosten en kunt u de status van uw aanvraag volgen.

 

Welke informatie is nodig voor een ESTA-formulier?

In de eerste plaats moet elke reiziger op het ESTA-formulier informatie over zijn identiteit invullen, zoals naam, geboortedatum en paspoortgegevens. Daarnaast zijn enkele gegevens over de reis noodzakelijk: de luchtvaartmaatschappij, adres van bestemming en vluchtnummer.

Net als bij het groene I-94W-formulier moeten personen die in aanmerking komen voor het programma voor visumvrij reizen, alle vragen beantwoorden die betrekking hebben op de voorwaarden voor de toegang tot Amerikaanse bodem. Deze voorwaarden betreffen besmettelijke ziekten, problemen met justitie (veroordelingen of arrestaties), uitwijzingsmaatregelen of het intrekken van een visum, enz.

 

De kosten van een ESTA-reistoestemming

Vanaf 8 september 2010 moet er voor het elektronische systeem voor reistoestemming ESTA betaald worden. Er wordt een vast bedrag in rekening gebracht bij wijze van dossierkosten.

 

Geldigheidsduur en -voorwaarden van de ESTA

De ESTA is twee jaar lang geldig vanaf de dag dat de aanvraag van de reiziger is geaccepteerd. In deze periode kunnen met de ESTA meerdere reizen naar de Verenigde Staten worden gemaakt, zonder dat het nodig is een nieuwe aanvraag in te dienen. Voor een nieuwe reis hoeft de ESTA alleen maar via internet te worden bijgewerkt. Zo kan op het formulier informatie worden veranderd, zoals het nieuwe bestemmingsadres.

De ESTA is echter niet meer geldig als het paspoort van de reiziger verloopt. In dat geval moet een nieuwe reistoestemming worden aangevraagd. Let er wel op dat reizigers die onder het systeem vallen maximaal 90 dagen in de Verenigde Staten mogen verblijven met de ESTA, en alleen voor toeristische en zakenreizen.

 

Moet de ESTA-vergunning worden uitgeprint?

De ESTA-reistoestemming is een elektronisch systeem en daarom is het niet nodig dit document uit te printen, want de betrokken autoriteiten zullen automatisch worden ingelicht dat uw aanvraag is geaccepteerd. We adviseren u wel om uw dossiernummer zorgvuldig te bewaren voor uw toekomstige reizen of voor latere wijzigingen.

 

Wat te doen bij een afwijzing?

Als uw aanvraag voor reistoestemming wordt geweigerd, kunt u binnen een termijn van 10 dagen opnieuw een aanvraag doen, waarbij u eventueel wijzigingen kunt aanbrengen in uw antwoorden, of u kunt zo nodig een traditionele visumaanvraag doen bij een Amerikaanse ambassade.

 

Om welke redenen kan de ESTA worden geweigerd?

Alleen de Amerikaanse autoriteiten kunnen beslissen of uw reistoestemming wordt geaccepteerd of geweigerd. De voornaamsten weigeringsgronden zijn: Een strafblad, een verblijf van langer dan 90 dagen, een eerdere weigering, foutieve personlijke gegevens.

 

Kan een ESTA-aanvraag worden veranderd?

U kunt op ieder moment met behulp van uw dossiernummer veranderingen aanbrengen in uw aanvraag voor reistoestemming.

 

ESTA en Visum

De ESTA is geen visum. In tegenstelling tot het visum geeft de ESTA-reistoestemming geen automatische garantie dat men het Amerikaanse grondgebied mag betreden. Alleen de douanebeambten hebben de macht om te beslissen wie in de Verenigde Staten mag verblijven en wie niet. In tegenstelling hiermee kunnen personen die over een visum beschikken dat door een consulaire dienst of een Amerikaanse ambassade is afgegeven, automatisch in het land verblijven, mits ze ze zich aan de voorwaarden van het betreffende visum houden.

 

Wat moet u doen als u moeilijkheden ondervindt bij het invullen van het formulier?

Normaal gesproken zijn de vragen die u in de vragenlijst van uw online ESTA-applicatie worden gesteld duidelijk en nauwkeurig genoeg om u geen enkele twijfel te laten bestaan over het te geven antwoord.

Sommige mensen kunnen echter twijfels hebben over bepaalde informatie die moet worden gecommuniceerd. Moet een getrouwde vrouw bijvoorbeeld haar meisjesnaam, haar getrouwde naam of beide namen noemen? Of moet een adreswijziging die op handen is en voor de vertrekdatum zal plaatsvinden, worden aangegeven?

Om al deze vragen over de ESTA-vragenlijst te beantwoorden en het voor u gemakkelijker te maken deze in te vullen, hebben we alle vragen die u mogelijk heeft over de ESTA-vragenlijst in gedetailleerde artikelen behandeld.

Ook de toegang tot een formulier in uw eigen taal is een grote steun in de rug. U hoeft de vragen en antwoorden niet te vertalen en dit zal uw begrip en de juistheid van de door u verstrekte informatie aanzienlijk vergemakkelijken.

Uiteraard heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te controleren voordat u uw aanvraag valideert.

 

Is het mogelijk om een ESTA-vragenlijst eenvoudig te wijzigen?

We hebben net samen gezien dat het uiterst eenvoudig is om een ESTA-aanvraagformulier online in te vullen, niet alleen omdat het in het Nederlands is geschreven, maar ook omdat u de hulp krijgt die u nodig heeft van onze partnerdienstverlener. Een andere belangrijke vraag betreft echter de mogelijkheid om de reeds in de vragenlijst opgenomen informatie te wijzigen.

Het eerste wat u moet weten om gerustgesteld te zijn, is dat de validatie van uw vragenlijst pas gebeurt na een volledige verificatie van de informatie die u erin hebt genoteerd. Aan het einde van de online-inschrijvingsprocedure wordt u namelijk een samenvatting van uw aanvraag met de samenvatting van al uw antwoorden op de gestelde vragen ter verificatie voorgelegd. Neem de tijd om elke vraag te herlezen en te beantwoorden en controleer of u geen fouten hebt gemaakt of items bent vergeten. Zodra uw vragenlijst is gevalideerd en de betaling is gedaan, kunt u niet meer terug.

Daarnaast worden sommige antwoorden automatisch gecontroleerd door de online formuliersoftware, zoals de geldigheid van het paspoortnummer of de juistheid van uw e-mailadres of andere specifieke informatie zoals uw telefoonnummer, maar dit geldt niet voor alle vragen in het formulier. U moet er dus voor zorgen dat u uw antwoorden zelf controleert.

Houd er rekening mee dat het vaak moeilijk, zo niet onmogelijk is om uw vragenlijst aan te passen nadat deze is gevalideerd. Het wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de Amerikaanse autoriteiten, zodat uw aanvraag zo snel mogelijk kan worden verwerkt. In dit geval moet u wachten tot u uw kennisgeving van instemming of weigering hebt ontvangen alvorens een nieuw verzoek in te dienen.

Alleen specifieke informatie kan worden gewijzigd nadat u uw vragenlijst heeft gevalideerd en een negatief of positief antwoord op uw verzoek heeft ontvangen. Maar zelfs als uw ESTA is geaccepteerd, kan het zijn dat u de Verenigde Staten niet kunt binnenkomen als u een fout heeft gemaakt bij het invullen van een van de belangrijke gegevens.

Wees dus zo waakzaam mogelijk en zorg ervoor dat u de nodige tijd hebt en in een rustige omgeving bent om uw verzoek te doen.

 

Kunt u de ESTA-vragenlijst voor andere reizigers invullen?

Als u van plan bent een reis naar de Verenigde Staten te maken met familie of vrienden, kan het de moeite waard zijn om de ESTA-aanvraagvragenlijst in te vullen voor alle reizigers die met u meegaan. Hiervoor zijn groepsapplicatiesystemen beschikbaar.

Natuurlijk moet u dan alle vragen die voor elk van deze reizigers worden gesteld, beantwoorden. U hebt dus verschillende informatie nodig over deze personen, zoals hun volledige identiteit, geboortedatum en -plaats, adres of paspoortnummer, evenals hun professionele activiteit en alle informatie die u zal helpen bij het beantwoorden van de verschillende gezondheids- en karaktervragen die in dit formulier worden gesteld. Het is daarom ideaal om bij deze mensen te zijn wanneer u uw applicatie maakt of om ze aan de telefoon te hebben. Het spreekt voor zich dat de te betalen vergoedingen voor alle reizigers gelijk zijn en dat de gegroepeerde aanvraag geen recht geeft op een specifieke korting. Er kan echter maar één persoon de gevraagde vergoedingen voor de groep of het gezin betalen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de aanvaarding of weigering van de ESTA-aanvraag individueel is en dat het mogelijk is dat aan sommige reizigers een vergunning wordt verleend, terwijl aan andere reizigers de vergunning kan worden geweigerd.

Mijn ESTA-aanvraag opstellen