Is het eenvoudig om de ESTA-vragenlijst in te vullen?

Heeft u vragen over uw ESTA-verklaring? Lees in onze FAQ-sectie de meestgestelde vragen van reizigers naar de Verenigde Staten en de bijbehorende antwoorden.

Mijn ESTA-aanvraag opstellen

 

Het ESTA-systeem voor reistoestemming

Het elektronische systeem voor reistoestemming ESTA is een nieuw systeem dat door de Amerikaanse regering is ingevoerd om zoveel als mogelijk te voorkomen dat personen die een risico vormen - illegale immigranten, criminelen, terroristen, enz. - het land binnenkomen. Het systeem is sinds 12 januari 2009 van kracht. Het maakt deel uit van het Visa Waiver Program dat burgers uit een dertigtal Europese landen, waaronder Nederland, en uit enkele Aziatische landen, in staat stelt om zonder visum naar de Verenigde Staten te reizen.

Het formulier moet minimaal 72 uur voorafgaand aan de reis worden ingevuld. De procedure is als volgt: via deze pagina kan het formulier online worden ingevuld, daarna moet worden betaald voor de dossierkosten en kunt u de status van uw aanvraag volgen.

 

Welke informatie is nodig voor een ESTA-formulier?

In de eerste plaats moet elke reiziger op het ESTA-formulier informatie over zijn identiteit invullen, zoals naam, geboortedatum en paspoortgegevens. Daarnaast zijn enkele gegevens over de reis noodzakelijk: de luchtvaartmaatschappij, adres van bestemming en vluchtnummer.

Net als bij het groene I-94W-formulier moeten personen die in aanmerking komen voor het programma voor visumvrij reizen, alle vragen beantwoorden die betrekking hebben op de voorwaarden voor de toegang tot Amerikaanse bodem. Deze voorwaarden betreffen besmettelijke ziekten, problemen met justitie (veroordelingen of arrestaties), uitwijzingsmaatregelen of het intrekken van een visum, enz.

 

De kosten van een ESTA-reistoestemming

Vanaf 8 september 2010 moet er voor het elektronische systeem voor reistoestemming ESTA betaald worden. Er wordt een vast bedrag in rekening gebracht bij wijze van dossierkosten.

 

Geldigheidsduur en -voorwaarden van de ESTA

De ESTA is twee jaar lang geldig vanaf de dag dat de aanvraag van de reiziger is geaccepteerd. In deze periode kunnen met de ESTA meerdere reizen naar de Verenigde Staten worden gemaakt, zonder dat het nodig is een nieuwe aanvraag in te dienen. Voor een nieuwe reis hoeft de ESTA alleen maar via internet te worden bijgewerkt. Zo kan op het formulier informatie worden veranderd, zoals het nieuwe bestemmingsadres.

De ESTA is echter niet meer geldig als het paspoort van de reiziger verloopt. In dat geval moet een nieuwe reistoestemming worden aangevraagd. Let er wel op dat reizigers die onder het systeem vallen maximaal 90 dagen in de Verenigde Staten mogen verblijven met de ESTA, en alleen voor toeristische en zakenreizen.

 

Moet de ESTA-vergunning worden uitgeprint?

De ESTA-reistoestemming is een elektronisch systeem en daarom is het niet nodig dit document uit te printen, want de betrokken autoriteiten zullen automatisch worden ingelicht dat uw aanvraag is geaccepteerd. We adviseren u wel om uw dossiernummer zorgvuldig te bewaren voor uw toekomstige reizen of voor latere wijzigingen.

 

Wat te doen bij een afwijzing?

Als uw aanvraag voor reistoestemming wordt geweigerd, kunt u binnen een termijn van 10 dagen opnieuw een aanvraag doen, waarbij u eventueel wijzigingen kunt aanbrengen in uw antwoorden, of u kunt zo nodig een traditionele visumaanvraag doen bij een Amerikaanse ambassade.

 

Om welke redenen kan de ESTA worden geweigerd?

Alleen de Amerikaanse autoriteiten kunnen beslissen of uw reistoestemming wordt geaccepteerd of geweigerd. De voornaamsten weigeringsgronden zijn: Een strafblad, een verblijf van langer dan 90 dagen, een eerdere weigering, foutieve personlijke gegevens.

 

Kan een ESTA-aanvraag worden veranderd?

U kunt op ieder moment met behulp van uw dossiernummer veranderingen aanbrengen in uw aanvraag voor reistoestemming.

 

ESTA en Visum

De ESTA is geen visum. In tegenstelling tot het visum geeft de ESTA-reistoestemming geen automatische garantie dat men het Amerikaanse grondgebied mag betreden. Alleen de douanebeambten hebben de macht om te beslissen wie in de Verenigde Staten mag verblijven en wie niet. In tegenstelling hiermee kunnen personen die over een visum beschikken dat door een consulaire dienst of een Amerikaanse ambassade is afgegeven, automatisch in het land verblijven, mits ze ze zich aan de voorwaarden van het betreffende visum houden.

Mijn ESTA-aanvraag opstellen